Hybriteam med ny version

Hybriteam er blevet opdateret, og har nu implementeret et “subteam view”.

Altså kan man i et team, nu gå ind og kun se hvad et enkelt Subteam har af planer. Det er især brugbart for store teams, hvor de forskellige medarbejdere ofte arbejder i mindre grupper.

Der arbejdes desuden i øjeblikket på at tilføjes “Custom States”, så man som admin kan tilføje andre muligheder end blot “In Office”, “From Home” o.lign. Har man flere lokationer? Har man brug for f.eks. en “Educational Day”, er det oplagt at bruge de kommende Custom States.

Custom States vil dog efter planen implementeres i en større opdatering, der bl.a. også vil inkludere forskellige niveauer af Teams. Der vil stadig være en gratis løsning for teams, dog vil der efter planen komme en begrænsning på antallet af team medlemmer et team kan have.

Custom States vil kræve en PRO løsning, dog vil andre tilføjelser også være gældende for Free løsningen, ligesom enkelte er planlagt til en Ultimate løsning.

Mere om hele denne store nye version, når vi kommer tættere derpå.

Hop ind nu, og tilmeld dit team på hybriteam.com, pt er der ingen begrænsninger på team størrelse, men masser af brugbare features som gavner ethvert team der arbejder hybrid.

Hvad er Hybriteam?

Hybriteam er en gratis webapplikation, der tillader hybrid arbejdende teams at planlægge balancen mellem WFH (work from home) og at møde op på kontoret.

Hybriteam bruges allerede i flere store danske virksomheder, trods applikationen er i sin spæde start. Så skynd dig ind og tilmeld dig, meld desuden gerne din feedback ind på mike@base-software.dk, måske det er lige dine tanker der kan gøre platformen endnu bedre!

Mike Jensen